Onze zorg is gericht op mogelijkheden

PGBZorgJan denkt in mogelijkheden. Door te leren je eigen krachten op de juiste wijze te benutten, creëer je kansen.

Missie en visie

Missie

PGBZorgJan biedt begeleiding voor alle mensen met problemen en beperkingen op het gebied van autisme, psychiatrie, kinder- en jeugdpsychiatrie en aanverwante situaties om de persoonlijke kwaliteiten van ieder gewenst resultaat te behalen.

Visie

Iedere cliënt krijgt bij PGBZorgJan zijn of haar eigen plan. Wij gaan in samenspraak en samenwerking met de cliënt en de steunende mensen uit de omgeving van de cliënt kijken naar de bestaande situatie en maken een heldere analyse. Vervolgens stellen we samen doelen op. Hierbij houden we rekening met de ontwikkeling en de mogelijkheden van de cliënt. Daarnaast kijken we naar het gewenste tempo.

Wij begeleiden cliënten in kleinschalige groepen. De begeleiding varieert van 24 uur aanwezigheid tot op afroep.

Zorg en begeleiding op maat, gericht op ontwikkeling, maken het mogelijk dat er successen kunnen worden behaald en dat op een hoger niveau de kwaliteit van leven kan worden gerealiseerd.

Het beleid is erop gericht om de uitgangspunten na te streven. Met twee vergaderingen per maand evalueren we met het voltallige team de uitgangspunten en andere ontwikkelingen. Waar nodig winnen we expertise in. PGBZorgJan heeft voortdurend contacten met andere instellingen. Dit is een nadrukkelijk streven van ons.

PGBZorgJan is per 1 januari 2016 onderdeel van CZDG (Coöperatieve Zorgcombinatie Drenthe Groningen). CZDG is een coöperatie op het gebied van de gezondheidszorg in Drenthe en Groningen. De coöperatie heeft dezelfde doelstellingen en missie en visie als hierboven beschreven. Zij biedt instellingen de mogelijkheid om zich aan te sluiten en in samenwerking zorg uit te dragen en te verlenen aan onze zorgvragers / cliënten.

Meer weten over onze zorg?

Ben je ook op zoek naar begeleiding die uitgaat van de kwaliteiten van jou, je kind of degene die je begeleidt? Bij PGBZorgJan gaan we op zoek naar de mogelijkheden die er zijn om het leven van iedere cliënt een leuke invulling te geven.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.